Papaia

Nom binomial: Carica papaya

És una herba arbustiva de creixement ràpid i de curta longevitat. Té una altura de 2 – 10 m.

Origen: alguns autors sostenen que és originària de Mèxic, mentre que uns altres afirmen que és dels Andes peruans. Malgrat tot, el més probable és que provingui de Mèxic.

Valors medicinals: té propietats digestives beneficioses. S’aconsella per a problemes dentals i digestius.

Valor calòric per cada 100 g: 58 kcal

Varietats: Solo, Puna, Bluesten.